?

Kalmar Fabriks- & Hantverksförening

Presentation om oss

Kalmar Fabriks- & Hantverksförening är en näringspolitisk organisation med Kalmarregionens hantverkare i fokus. Föreningen verkar för att statusen och villkoren för hantverket ska förbättras på alla samhällsområden. Arbetet är branschöverskridande och bygger till stor del på väl fungerande samarbeten med andra organisationer och myndigheter.

Verksamhet

Kalmar Fabriks- & Hantverksförening har haft samma uppdrag i över 175 år, att värna om hantverks- och småföretagaren, att bedriva aktiv näringspolitisk verksamhet, att främja hantverket, yrkesutbildningen och yrkesskickligheten, att förvalta och vårda föreningens tillgångar samt inte minst att främja samarbetet och umgänget mellan medlemmar och branscher.

Idag består medlemmarna av småföretagare inom hantverk, service och småindustri verksamma i Kalmarregionen. Bland medlemmarna finns alltifrån de traditionella skråhantverkarna som tapetserare, tennesmed, glasmästare,byggmästare, frisörer, guldsmed och urmakare till mer moderna hantverksyrken som elinstallatörer och nya hantverksformer inom data. Gemensamt för medlemmarna är att de tycker att hantverk är viktigt och att det inte skall vara krångligt att vara småföretagare.

 

Kalmar Fabriks-& Hantverksförening

Ölandsgatan 5

392 31  Kalmar