?

Gesällbrevsutdelning 2019

Årets högtidliga utdelningen av Gesällbrev hos Kalmar Fabriks- & Hantverksförening kommer att bli torsdagen den 17 oktober 2019, kl.18.30.

Gesäller som är boende i Kalmar/Ölandsregionen eller som har fått sin utbildning på skolor i regionen kommer att kunna få sitt Gesällbrev hos Kalmar Fabriks- & Hantverksföreing.

Vid den högtidliga och personliga Gesällbrevsutdelningen hos Kalmar Fabriks- & Hantverksförening får Gesällen inte bara sitt Gesällbrev från Leksand, vi delar också ut vårt eget Gesällbrev samt en vacker och exklusiv "Gesällstav" med en platta där namn och yrke är ingraverat.

Har Du förhinder eller inte vill komma på vår utdelning skickar vi hem ditt Gesällbrev och Du kan även hämta det på vårt kansli.

Har du frågor är du välkomen att ringa oss på telefon 0480-14430 eller kansli@kfhf.se .

Utbildningsnämnden

Till Utbildningsnämnden vänder du dig när det gäller frågor angående Gesällbrevsutdelning och andra frågor gällande Gesäll och Mästarbrev etc.

 

Jeanette Sjöbäck

Ewa Klope