?

"ÅRETS HANTVERKARE"

Till årets Hantverkare 2018 valdes hattmakarna Karin och Makoto Horisaki.

Utnämningen var den 25 april 2019, i Hantverksförenings lokaler. 

Tidigare "Årets Hantverkare"

2013 Guldsmedsmästare Anders Molin

2014 Glasblåsare Dennis Westholm

2015 Frisörmästarna Gunilla & Greger Bergfelt

2016 Ross Murteknik, Stefan & Patrick Ross

2017 Urmakare Anders Björkegren

2018 Hattmakarna Karin & Makoto Horisaki

2019 ?

Kalmar Fabriks- & Hantverksförening bildades 1847 och har sedan dess haft uppdraget att värna om hantverks- och småföretagaren i Kalmarregionen, att bedriva aktiv näringspolitisk verksamhet, främja hantverket, yrkesutbildning och yrkesskickligheten.

Det är sjätte gången årets Hantverkare utses och för att kandidera ska hantverkaren
- vara verksam inom Kalmarregionen
- ha gedigen hantverkskunskap
- främja hantverksyrket
- vara ett föredöme och ha en skapande verksamhet.