?

Föreningsbrev 12/48

Valberedningens förslag för Kalmar Fabriks- & Hantverksförening

Styrelsen har mottagit valberedningens förslag att presentera på årsmötet. Detta bifogas. Enligt stadgarna har nu medlem möjlighet att presentera motförslag senast 14 dagar före årsmötet. Såväl valberedningens förslag såsom motförslag kommer därefter att delges medlemmarna i styrelsens kallelse till årsmötet.

Valberedningens ordförande, Ludvig Maslak, har i dagarna meddelat sin avgång ur valberedningen på grund av sitt hälsotillstånd. De övriga 2 ledamöterna kvarstår. Detta leder till att motförslag inlämnas till kansliet för vidare befordran till valberedningen.

Årsmötet är utlyst att äga rum den 21 mars kl. 18.30.

Styrelsen