?

Föreningsbrev 11/48

Nytt år och nya möjligheter!!!

Sedan vi sågs sist har såväl jul som nyår och ledig familjetid passerat. Dessutom ser vi ut att få en statsminister som har att representera och tillgodose de flesta övriga partier som finns i vår riksdag. Blir spännande att följa det politiska spelet framöver.

För vår förening gäller även fortsättningsvis att hitta nya vägar framåt som leder till att vi har trivsam samvaro i de stunder vi är tillsammans och att löpande verksamhet är aktiv och meningsfull för många av oss medlemmar.

Styrelsen har beslutat att vi ska kora Årets Hantverkare på vårt allmänna möte den 25/4. Vi förfrågar här och nu alla medlemmar om förslag till Årets Hantverkare. Sänd ett mail eller ett brev till kansliet med ditt förslag. En kommitté bestående av Ann Ling, sammankallande, Pelle Persson  och en 3:e person utanför styrelsen som utses på medlemsmötet den 7 februari, tar del av förslagen och utser 2018 års vinnare.

Till nästa möte har vi engagerat historiker Peter Danielsson från Kalmar läns museum. Vi kommer att få ta del av ett föredrag med rubriken -” Axel Oxenstierna, Sverige och Småland. Enligt hörsägen ett mycket intressant historiskt stycke!

Vi träffas för måltid, möte och föredrag i våra lokaler torsdag den 7 februari (flyttat från den 31/1).

Ungbröderna öppnar som vanligt porten och möjligheten till en kopp kaffe eller något annat i baren kl. 18.00. Gemensam måltid ca 18.30 och därefter medlemsmöte enl. föredragningslista och föredrag.

Föredragningslista, allmänt möte

  1. Mötets öppnande
  2. Val av justeringspersoner
  3. Rapport från styrelsearbetet
  4. Ekonomi
  5. Fastigheterna
  6. Nya medlemmar
  7. Skrivelser och inkomna motioner
  8. Övriga frågor
  9. Avslutning

Efter att vi avhandlat Föredragningslistan går vi vidare till kvällens föredrag och avslutar för de som önskar en våning upp, där vi också intar kaffe och kaka.

Kallelse

Samtliga medlemmar i Kalmar Fabriks- & Hantverksförening kallas härmed till allmänt möte torsdagen den 7 februari 2018 kl 18.30 i föreningslokalen på Ölandsgatan 5.

Anmälan

Vi vill ha in er anmälan senast 4 februari via mail till kansli@kfhf.se eller per telefon, 0480-14430.

Välkomna!