?

Föreningsbrev - Extra årsmöte

Valberedningens förslag för Kalmar Fabriks- & Hantverksförening

AU har mottagit valberedningens förslag att presentera på extra årsmöte. Detta bifogas. Enligt stadgarna har nu medlem möjlighet att presentera motförslag senast 14 dagar före extra årsmöte. Såväl valberedningens förslag såsom motförslag kommer därefter att delges medlemmarna  i kallelse till det extra årsmötet.

Pelle Persson meddelade sin avgång ur valberedningen vecka 14.

Extra årsmöte är utlyst att äga rum den 13 maj kl. 18.30.

AU/ Pege Hussfelt, Ann Ling, Knut Eklund

 


 

Till Kalmar Fabriks-och Hantverksförenings extra årsmöte 13/5 2019

För kännedom till Föreningens medlemmar och revisorer.

 

Valberedningens rapport och förslag.

Rapport

Nuvarande valberedning tillsattes efter Årsmötet den 21/3 och fram till det extra Årsmötet den 13/5.

Vid årsmötet avgick hela styrelsen, helt enligt den tidigare valberedningens förslag.

Ett AU bildades fram till det extra Årsmötet den 13/5.

Tiden att få fram en helt ny styrelse har varit kort. Valberedningen kan därmed konstatera att vi inte har lyckats få fram tillräckligt med namn till en styrelse på grund av för stor splittring i Föreningen.

Många har tillfrågats, men intresset har varit minst sagt svalt. Vi har också förstått att många av de nya yngre medlemmarna har valt att medverka i ett motförslag?

Valberedningens förslag

Ett AU med ansvar för teckningsrätter och ekonomi tillsätts fram till nästa Årsmöte.

AU kallar samtliga medlemmar i Föreningen till ett stormöte i höst innan Årsmötet, där alla ska få möjlighet att ge sina synpunkter och arbeta fram riktlinjer till gemenskap och samverkan. Denna åtgärd är mycket viktig för Föreningens framtid och för att få bort den polarisering som finns idag.

En fastighetsgrupp bildas, förslagsvis 2-3 personer, att samarbeta med styrelsen och Kansliet.

Förslag till en ny valberedning väljs av Årsmötet den 13/5.

 

Valberednings förslag till Extra Årsmöte den 13/5 2019

  1. Val av ordförande för 1 år              Pelle Persson
  2. Val av styrelseledamot för 1 år                

Val av styrelseledamot för 1 år                ___________________________

  1. Val av styrelseledamot för 2 år      ___________________________

Val av styrelseledamot för 2 år                ___________________________

  1. Val av styrelsesuppleant för 1 år    ___________________________

Val av styrelsesuppleant för 1 år              ___________________________

  1. Val av förste ungbroder för 1 år     Ove Aronsson

Val av andre ungbroder för 2 år              Jan-Ove Bengtsson

  1. Val av resurspersoner för 1 år        Björn Långberg
                                                        Sven Wikström
  1. Val av ledamot i valberedning

För 1 år, sammankallande                       ____________________________

Val av ledamot i valberedning

För 2 år                                                  ____________________________

Lådmästare                                            Per Öberg

 

Kalmar den 16/4 2019

Lars Ling                                                           Göran Borgryd